Обучение

Обучение
СТМ „Бест 2012” организира и провежда обучение и консултации по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обучението на лицата цели придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

[подробно за тази услуга]

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg