Осветеност

Човек възприема заобикалящия го материален свят, т. е. т. нар. околна или работна среда чрез своите сетива. С помощта на зрителния орган той възприема излъчената или отразената от елементите на работната среда светлина и по този начин си създава представа за вида, големината и разположението на заобикалящите го предмети.

С помощта на зрителните възприятия човек не само се ориентира и придвижва в работната среда, но влиза и в съприкосновение с предмета и оръдията на труда и извършва трудовата си дейност. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики,на вниманието на работниците, на тяхното здраве.

Количеството и качеството на производственото осветление има пряко отношение към:
Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер. По–бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.

Производителността на труда – достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда. С повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.

 

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg