Крайния срок за подаване на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изтича на 30 април 2022 год.

Уважаеми работодатели,

Бихме желали да Ви информираме,

че крайния срок за подаване на  Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изтича на 30 април 2022 год.

Съгласно член 3 от действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 23.02.2010 г., регламентираща формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в срок до 30 април 2022 г. всички задължени лица трябва да подадат декларация за 2020 година.

Задължение за подаване на декларация
Всички задължени лица трябва да подадат за 2021 година:

 • декларация, ако:

– нямат подадена декларация за 2020 г., която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ“

или

– имат подадена декларация за 2020 г., но през 2021 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител, или по електронен път, като се използва само новия портал за електронни услуги, представен в сайта на ИА „Главна инспекция по труда”.

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

  Службата по трудова медцина при „БЕСТ 2012” ООД предлага   съдействие за попълването на тази декларация, както и за направата на електронния й носител.

Предлагаме и подаване на Декларациите по електронен път, с цел улесняване на нашите клиенти.

За контакт:

Служба по трудова медицина „БЕСТ 2012” ООД

Гр. Бургас, ул. Стара планина № 12, вх.Б, ет.3, офис 10

Тел. 056 70 11 96 и GSM: 0885 560 830

Email: best2012@abv.bg, www.best2012.net

Comments are closed.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg