Контрол

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ФРС”
СТМ „БЕСТ 2012” ООД работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за контрол /измерване/ „Фактори на работната среда” от вид „С” при „ВАК” ЕООД.

Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 217 ОКС / 01.03.2012 г., валиден до 30.09.2015г.

Контрол /измерване/ на факторите на работната среда

1.Физични фактори на работната среда

2.Химични агенти въвъ въздуха на работната среда:

– прах
токсични вещества 

3. Контрол /измерване/ на електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000V

 • импеданс на контура „ фаза – защитен проводник”
 • съпротивление на защитни заземтелни инсталации
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
 • съпротивление на изолация
 • контрол на защитни прекъсвачи

(прочети още)

4. Контрол на климатични и вентилационни системи.(Прочети още)

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg