Контрол на климатични и вентилационни системи.

Системите за климатизация и вентилация са предназначени да поддържат параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използването им в промишленото и общественото строителство се определя от изискванията за комфорта и технологията.

Вентилация – чрез нея се поддържа чистотата и подвижността на въздуха в помещението или работната зона, чрез постъпване на свеж въздух.

– Климатизация – чрез нея се осигурява подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилацията, автоматично се регулира температурата и влажността на въздуха чрез загряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване.

Вентилацията и климатизацията осигуряват поддържането на параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания.

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg