Консултантска помощ

 

Описание на услугата

 • Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗБУТ във фирмата
 • Препоръки за вида и срока на износване на личните предпазни средства
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа
 • Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
 • Консултиране на Работодателя във връзка с трудоустрояване на служители.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ

 

 

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg