Клиенти

СПИСЪК С ОСНОВНИ КЛИЕНТИ

Службата по Трудова медицина „БЕСТ 2012“ ООД работи с фирми в сферата на строителните и монтажни дейностти, машиностроене, здравеопазване, транспорт, хранително – вкусова промишленост, селско – стопанство, образование, климатична и вентилационна техника, хотелиерство, ресторантьорство, реклама и др.. Ето и някой от нашите клиенти:

„БМ” ООД – строителство

„РМ” ООД – строителство

„Ариметрас БГ” ООД – строителство и монтаж на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

„ММП Интернешънъл” – строителство и монтаж на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

„Симперто” ООД – транспорт

„Монтажи” ЕАД – Клон Карнобат – машиностроене

„Агрокорн” ООД – хлебопроизводство

„Про – Агро” ООД – селско стопанство

„Салекс груп” ООД – преработка на сол

„Карнобатплод” АД – консервна промишленост

„Вал Вес и Ко” ЕООД – месопреработване

„Франко” ЕООД – преработка на череши

„РС Дизайн” ЕООД – производство на алуминиева и ПВЦ дограма

„Клима Контрол” ЕООД – климатична техника

„Си комерс” ООД – горива и смазочни материали

„МБАЛ Карнобат” ЕООД – здравеопазване

„Община Карнобат” – социална и образователна дейност

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” , гр. Карнобат – образователна дейност

ОДЗ „Звънче”, гр. Бургас

ОДЗ „Брезичка”, гр. Бургас

„Макронекс” ЕООД – производство на мебели

СД „Мая и Ко” – радио „Мая”

„Гранд хотел Приморско” ООД – хотелиерство

„Меридиан Турс” ООД – хотел „Меридиан”, к.к. Сл. Бряг

„СК” ООД – Триа Сити Център

„РТФ” ООД – ресторантьорство

„Вектор І” ООД – строителен надзор

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg