Изтича срока за подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Уважаеми работодатели,

Бихме желали да Ви информираме,

че крайния срок за подаване на  Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд или уведомление изтича на 30 април 2015 год.

 

Съгласно член 3 от действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 23.02.2010г., регламентираща формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в срок до 30 април 2015 г. всички задължени лица трябва да подадат декларация за 2014 година или съответно уведомление за непроменени обстоятелства.

Задължение за подаване на декларация или уведомление
Всички задължени лица трябва да подадат за 2014 година:

 • декларация, ако:

– нямат подадена декларация за 2013 г., която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ“

или

– имат подадена декларация за 2013 г., но през 2014 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

 • уведомление, ако:

– имат подадена декларация за 2013 г. и през 2014 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител, или по електронен път, като се използва само новия портал за електронни услуги, представен в сайта на ИА „Главна инспекция по труда”.

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

  Службата по трудова медцина при „БЕСТ 2012” ООД предлага   съдействие за попълването на тази декларация, както и за направата на електронния й носител.

Comments are closed.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg