ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ДОБРОВОЛНА САМООЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРИ ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА РАБОТА!

До 20 април работодателите могат да заявят участие в проучването на ИА ГИТ

ИА „Главна инспекция по труда“ се обърна към БСК с молба за съдействие за идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, които биха се възползвали от възможността да направят сами оценка доколко прилагат трудовото законодателство, като се включат в кампанията за иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

По този начин се осигурява възможност на работодателите да оценят сами доколко прилагат трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията до извършване на проверка на ГИТ.

Следва да се има предвид, че данните от въпросника не са основание контролните органи на Инспекцията по труда да прилагат принудителни административни мерки и да налагат санкции. Такива мерки ще се прилагат само за нарушения, установени по време на проверката при работодателя.

В тази връзка се обръщаме към работодателите с покана да се включат в прочуването, като заявят това свое желание до 20 април 2022 г. с писмо (свободен текст) до Александър Борисов, главен инспектор, отдел „Анализ на контролната дейност“, Главна дирекция „Инспектиране на труда: телефонен номер: 028101725; електронна поща: Aleksandar.Borisov@gli.government.bg. Като следваща стъпка заявилите готовност да участват в проучването ще получат и линка към въпросника.

Важно е да се отбележи, че работодателите, до които ще се изпращат въпросниците, следва да разполагат с електронен подпис с данните на дружеството.

Comments are closed.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg