Вибрации

Вибрациите се разглеждат като трептене, при което се предава механична енергия на човешкото тяло от страна на вибриращ източник. Основните физични параметри, които са възприети за хигиенна характеристика на вибрациите са амплитуда на преместването и виброускорението. Друг важен фактор за оценката на здравния риск е времето и характера на експозицията – обща продължителност на въздействието през работната смяна.

Увреждането от въздействие на вибрации е особено разпространено в професии, които изискват работа на открито, като горско стопанство, земеделие, транспорт, доставка и строителство.

Съществуват две класификации за излагане на вибрации:

вибрации на цялото тяло

–  вибрации на ръката

Тези два вида вибрации имат различни източници, засягат различни области на тялото и произвеждат различни симптоми.

Вибрация на цялото тяло е вибрация, предавана на цялото тяло чрез седалището или краката, или от двете, често чрез шофиране или пътуване с моторни превозни средства (включително товарни автомобили и офроуд превозни средства) или чрез заставане върху вибриращи подове (например в леярна).

Вибрацията на ръката, от друга страна, е ограничена до китките и рамената и обикновено е резултат от употреба на ръчни силови инструменти (например отвертки, шлайфмашина, пневматични чукове) и от контрол на превозните средства.

Професионалните здравни ефекти от вибрации са резултат от продължителни периоди на контакт между работник и вибрираща повърхност.
Хигиенните норми за вибрации са дадени в Наредба №3/2005г. ( ДВ,бр 40/2005г.)

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg